fbpx
גולדנברג, ניסן (נתן)

גולדנברג, ניסן (נתן)


בן הניה ומרדכי. נולד בשנת תר"ע (1910) בירושלים לאחת המשפחות הוותיקות בעיר. סבו ר' שמואל אליעזר הנגר, נפל חלל על משמרת הישוב היהודי בירושלים. בפסח תר"ף גורשה המשפחה למצרים בימי מלחמת העולם הראשונה. באלכסנדריה למד בבית ספר של "אליאנס", סיים את לימודיו ובשנת 1934 שב לארץ-ישראל והשתקע בה. הוא עבד בעבודות שונות, ביניהן בבניין ובנמל תל-אביב, ועזר בפרנסת המשפחה הגדולה: שבעה אחים ואחיות. היה חביב על כל מכיריו בפשטות הליכותיו ובאומץ ליבו ומעורה בחיי הארץ. בשנת 1938, בעיצומם של ימי מאורעות הדמים, נקרא להיות נהג-שומר בליווי פועלים לעבודה במחצבה שבמגדל-צדק. ביום י"ב בכסלו תרצ"ט (5.12.1938) בהיות הפועלים בדרכם ירתה עליהם כנופיית-מרצחים ערבית מן המארב וניסן נהרג במקום. הוא הובא למנוחת עולמים בנחלת יצחק שליד תל אביב בחלקת "ההגנה וההעפלה". הניח הורים, אחים ואחיות. שמו הונצח בספר "השוטר העברי בתקופת המנדט".

כובד על ידי

דילוג לתוכן