fbpx
גולדמן, רוני

גולדמן, רוני


בן יעל ושמואל, נולד ביום ב' בטבת תשי"ט (13.12.1958) ברמת-גן. הוא למד בבית-הספר היסודי "הלל" ובתיכון "אורט". מילדותו בלט בנועם הליכותיו, בצניעותו, בנקיונו. רוני הצטיין בלימודיו וזכה במילגות ופרסים שבית-הספר העניק לתלמידים כשרוניים ומתמידים. הוא ניגן בסקסופון והשתתף בתזמורת הנוער של רמת-גן. תחביבו הנוסף היה אוסף בולים. הוא גילה כשרון בשרטוט, במתמטיקה ובפיסיקה. רוני אהב את הים והירבה לבלות לחופו. עוד בהיותו ילד נפרדו הוריו והוא ואחותו נשארו אצל אמו. רוני היה מודע לקשיי הפרנסה של המשפחה ובהיותו נער השתדל לעבוד ולהביא את שכרו הבייתה. באוקטובר 1976 נקרא לשירות חובה בצה"ל. כתלמיד מצטיין, הורשה רוני להצטרף לעתודה האקדמית והחל ללמוד הנדסת חשמל באוניברסיטת תל-אביב האקדמאית. הוא הצטיין בלימודיו ובד בבד מילא את חובתו לצה"ל, עבר בהצלחה קורס מ"כים ועלה לדרגת רב"ט. בקיץ 1980 סיים את לימודיו באוניברסיטה וזכה בתואר מהנדס. רוני חזר לשירות חובה בצה"ל וזומן לקורס קצינים, ששלב ההכנה שלו החל באוגוסט 1980. ערב ראש-השנה יצא עם קבוצת צוערים, חבריו בקורס, לחופשת-חג קצרה. ביום א' בתשרי תשמ"א (11.9.1980) הלך עם חבריו לרחוץ בימה של תל-אביב, בחוף ה"קאונטרי קלאב". הים היה סוער, רוני נסחף בגלים וטבע. הוא הובא למנוחות בבית-הקברות הצבאי בקרית-שאול בתל-אביב. הניח אחריו הורים ואחות

כובד על ידי

דילוג לתוכן