fbpx
גולדבלט, צבי

גולדבלט, צבי


בן רחל ושמואל, נולד ביום כ"ג באדר תרס"ט (16.3.1909) בעיר לנציט, פולין, למשפחת פועלים. בשנת 1914 עברה משפחתו לעיר דומברובה, בה למד בבית-ספר עממי. בילדותו החל ללמוד את מלאכת הסנדלרות ובן 13 כבר היה מפרנס את המשפחה הענפה. צבי היה פעיל בתנועת "פועלי ציון" ואירגן בעיר דומברובה אגודה בשם "פרייהייט" (דרור). היה יושב-ראש האגודה, הרצה הרצאות בשאלות ה"ברוכוביזם", יסד סניף הקרן-הקיימת-לישראל בעירו ואירגן את "החלוץ" בסביבה. בשנת 1934 עלה ארצה. ראשית דרכו בארץ היתה בקיבוץ תל יוסף. אחר-כך התיישב בתל-אביב ופתח בית-מלאכה לסנדלרות. כבעל חוש ציבורי מפותח וכשרון ארגוני, התמסר בכל לבו, מיד עם בואו ארצה, לארגון בעלי-המלאכה ואף נבחר לחבר בוועד "התאחדות בעלי המלאכה" והקדיש לעבודה בו את מיטב עתותיו. במסגרת זו אירגן מפעלים שונים, כגון קופת תגמולים, שיכון, קופת אשראי וכו'. היה חבר במועצת "בנק למלאכה". הצליח לארגן איגוד מקצועי של הסנדלרים והיה חבר הוועד שלו. באותה התלהבות ומסירות הצטרף לשורות ה"הגנה", היה פעיל בה ואף גרם לכך שרבים מהחברים עשו כמוהו. אחת מפעולותיו האחרונות היתה יסוד הבית המשותף על שם העסקן הנודע בארגון בעלי-המלאכה צ'רניאקוב, שהיה ראש הקהילה בגיטו וארשה ואיבד את עצמו לדעת לאות מחאה על גזירות משטר העריצות של הנאצים. בפרוץ מלחמת-העצמאות, התנדב לשמירה בגבול יפו-תל-אביב, גויס גיוס מלא ונשלח לירושלים. הוא השתתף בקרבות על אבו-טור, קטמון והר-ציון ונפל ביום ט"ו בתשרי תש"ט (18.10.1948) בדיר אבו-טור מכדורו של צלף ערבי. בן 40 היה בנופלו. הובא למנוחת- עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק. הניח אישה ושני ילדים.

דילוג לתוכן