fbpx
גולבהרי, נורלה

גולבהרי, נורלה


בן אברהם ושרה. נולד בשנת תר"ץ (1930) בעיר אספהן שבפרס. עלה לארץ בשנת 1950. במאי אותה שנה גויס לצה"ל. נפצע בשעת מילוי תפקידו וביום כ"ט באייר תשי"א (4.6.1951) מת מפצעיו. הובא לקבורה בבית-הקברות הצבאי בראש-פינה. ביום י"ט בסיון תשי"ב (12.6.1952) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי שעל הר-הרצל בירושלים.        

דילוג לתוכן