fbpx
גוטמן, דויד-שלמה

גוטמן, דויד-שלמה


בן עטיל-צפורה ויוסף, נולד בשנת 1922 ברומניה, עלה לארץ מקפריסין בשנת 1948 והתגייס לחטיבת "אלכסנדרוני". בעת מבצע "חורב", נערך מבצע "חיסול" שנועד לחסל את "כיס פלוג'ה" שבו היתה נצורה חטיבה מצרית. ההתקפה נערכה על אגפו המזרחי של ה"כיס", באזור עיראק אל-מנשיה. כוחות "אלכסנדרוני" פרצו לכפר מדרום והשתלטו על חלקו, אך הסתערותם על התל שמצפון לכפר נהדפה. בינתיים התאוששו המצרים ותקפו נגד ואילצו את כוחותינו לסגת. חלק מהכוח נלכד בתוך הכפר. בקרב זה נפל ביום כ"ו בכסלו תש"ט (28.12.1948), ונקבר בפלוג'ה. ביום י"ז בכסלו תש"י (8.12.1949) הועבר למנוחת-עולמים לבית- הקברות הצבאי בחיפה

כובד על ידי

דילוג לתוכן