fbpx
בר-שדה, גדעון

בר-שדה, גדעון


בן משה הכהן ודבורה. נולד ביום א' בתמוז תש"ב (16.6.1942) בעין-חרוד. סיים י"ב שנות-לימודיו בבית-הספר של הקיבוץ המאוחד שם. היתה לו נטיה לצייר וגילה כשרונות בציוריו. היה מעטר מחברותיו והכין כרוזים ופלקטים נאים. שקט היה בנפשו וצנוע בהליכותיו. היה מגדל בעלי-חיים ואהבם. גויס לצה"ל באוקטובר 1960 – לחיל-האויר. ביום כ' בתשרי תשכ"ג (18.10.1962) נפל בשעת מילוי תפקידו והובא למנוחת-עולמים בעין-חרוד. ב"שלושים" לנפלו נמסרו להורים על-ידי מפקד חיל-האויר, עזר וייצמן, כנפי-טיס וסמל דרגת סג"ם. שני גליונות מיוחדים של "יומן עין-חרוד" הופיעו לזכרו – ב"שבעה" וב"שלושים;" כן הופיע ספרון לזכרו ליום-השנה.

דילוג לתוכן