fbpx
ברסלאואר, יעקב-ז’ק איזידור

ברסלאואר, יעקב-ז’ק איזידור


נולד בשנת תרל"ו (1876) בפולין, והיגר ללונדון שבאנגליה. במלחמת העולם הראשונה התנדב לגדוד העברי – הגדוד ה39- של קלעי המלך. יחד עם הגדוד הגיע לארץ-ישראל כדי להשתתף בכיבושה מידי התורכים. הוא לחם ביריחו ובמערכה על כיבוש א-סאלט שבעבר-הירדן. בראשית אוקטובר ערך הגדוד מסע מפרך ברגל מא-סאלט לירושלים, כשהוא מלווה שבויים תורכים. רבים מהחיילים חלו בקדחת וביניהם גם יעקב. ביום ז' בחשון תרע"ט (13.10.1918) נפטר ממחלתו, והובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי הבריטי בדיר-אל-בלח. שמו הונצח ב"בית הגדודים" שבאביחיל, ב"ספר ההוקרה ליהדות בריטניה 1914-1918" בעריכת הרב מיכאל אדלר ובספר "יזכור" של מכון ז'בוטינסקי. בתחקיר שנעשה בשנת 2017, נמצא ששמו הפרטי ז'ק- איזידור. מקום מנוחתו דיר אל באלח, רצועת עזה. ציון מיקום קברcB.178 גיל 42 דרגהcPrivate

דילוג לתוכן