fbpx
ברנד, רקפת

ברנד, רקפת


בת יהודית ושמואל. נולדה ביום כ"ו באייר תשכ"ה (28.5.1965) במושב נטעים, הבת הצעירה במשפחה. למדה שמונה שנים בבית-הספר היסודי האזורי 'גן-רוה' וארבע שנים בבית-הספר התיכון האזורי בגבעת ברנר. מילדותה אהבה מאוד לרקוד, גילתה כשרון מוזיקלי והחל בכיתה ג' למדה נגינה בפסנתר. עבודת הגמר שלה בתיכון היתה במוזיקה: 'מוצרט – רסיטל לפסנתר'. בתקופת לימודיה בבית-הספר התיכון היתה פעילה בהדרכה בתנועת-הנוער של בני-המושבים והשתתפה בחוג המטיילים של החטיבה, כל אלה במקביל לעבודתה במשק החקלאי המפותח של המשפחה, שהתבסס בעיקר על חממות פרחים. במסירות ובאחריות נרתמה לעזרה המשקית תוך כדי כל הפעילויות האחרות בבית-הספר ובתנועה. לאחר סיום לימודיה בבית-הספר התיכון התנדבה רקפת לשנת שירות במסגרת גרעין 'עודד', בחבל הבשור שבנגב המערבי. בנובמבר 1984 התגיסה לצה"ל ונשלחה לקורס פקידות בכירות כרכזת חדר מבצעים. ביום ט"ו באדר תשמ"ה (8.3.1985) בהיותה בחופשת סוף-שבוע, קיפחה את חייה בתאונת-דרכים בטרם מלאו לה עשרים שנה. הובאה למנוחות במושב נטעים, כשמלווים אותה הוריה יהודית ושמואל, אחותה אילת, אחיה צפריר, כל בני המשפחה, חבריה הרבים, ידידיה ורבים מתושבי האזור

כובד על ידי

דילוג לתוכן