fbpx
ברנד, זכריה

ברנד, זכריה


בן עדינה ומרדכי, נולד ביום א' בכסלו תר"ץ (3.12.1929) בתל-אביב ובהיותו בן שנתיים עבר עם הוריו לנטעים. בסיימו את חוק לימודיו בבית-הספר המקומי התמסר לעבודת החקלאות והיה קשור בה בכל נימי נפשו. בעונת ההדרים עבד באריזה וכל שעה פנויה הקדיש למשק אביו. מגיל צעיר היה חבר "הנוער העובד" והיה ער לבעיות התנועה ותביעותיה. בו בזמן היה בשורות הגדנ"ע וכדרכו התמסר לאימונים בכל מאודו, הצטיין ונשלח לקורס מ"כים גדנ"ע והדריך אחרים. עם פרוץ מלחמת-העצמאות היה בשורות הפל"ם שבמקום ואחר תקופת-מה, לפני גיוסו, התנדב ללוות שיירות. מימיו הראשונים ב"הגנה" חלם על הצטרפות לפלמ"ח וחלומו התגשם. לאחר שהשתתף במבצע "דני" נשלח לקורס מ"כים. השתתף גם בקרבות רמלה-לוד, בית-ג'יז, בפריצת הדרך לירושלים, ועם חטיבתו, חטיבת "יפתח", ירד לנגב הנצור. בתחילת ספטמבר 1948 תפסה החטיבה מספר תלים ממזרח לרוחמה כדי למנוע השתלטות הכוחות המצריים על האזור וכדי להבטיח את פעילותו של מנחת המטוסים שהוקם ליד רוחמה ושימש להעברת אספקה חיונית לנגב. המצרים ניסו להדוף את לוחמי "יפתח" מהמשלטים שתפסו, ובמשך כחודש התנהלו קרבות קשים באזור, ומשלטים עברו מיד ליד מספר פעמים. בקרבות אלה נפל, ביום א' בתשרי תש"ט (4.10.1948), במשלט חירבת מחאז. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות במשמר הנגב.

כובד על ידי

דילוג לתוכן