fbpx
ברמן, יוסף (אבישוע) (“יוסי”)

ברמן, יוסף (אבישוע) (“יוסי”)


בן טודרוס ושושנה. נולד ביום כ"ו בתשרי תש"ח (10.10.1947) בירושלים. את לימודיו היסודיים התחיל בבית הספר "מעלה" וסיים אותם שם. לפי עדות מוריו ומנהל בית הספר היה תלמיד ער במחשבתו, זריז בידיו ודרכיו היו דרכי נועם. כחבר היה עליז ואהוב על כל חבריו. היה נער שובה לב מצד אחד ושובב אך רציני ומפוכח מצד שני, וכשהתנאים דרשו ממנו שיקול, החלטה ופעולה – היה מוכן ומזומן אפילו לקרבן. היה נכון לבוא לעזרת זולתו וחבריו התרשמו ממסירותו להם ומנועם הליכותיו. אחרי שסיים את לימודיו היסודיים עבר לבית הספר התיכון המקצועי "אורט" בירושלים. גם בבית ספר זה הצטיין בלימודיו ובשקידתו בהם והיה ער לדברי מוריו. גויס לצה"ל ביולי 1966. בעוד הוא בשירות חובה, בו הוכיח את עצמו כחייל טוב ומסור ובעל אופי נוח ועליז, נפל בשעת מילוי תפקידו ביום כ"ב באב תשכ"ט (16.8.1968) הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים. במכתב תנחומיו לאמו מטעם הצבא היה כתוב לאמר: "תכונותיו האישיות של בנך הביאו את חבריו לכך שיחבבו אותו עד מאד ויהיה מקובל על כולנו ומשום כך קשתה עלינו הפרידה".

דילוג לתוכן