fbpx
ברכות, רפאל (“רפי”)

ברכות, רפאל (“רפי”)


בן דניאל וליאנה. נולד ביום כ"ה בכסלו תשי"א (4.12.1950) בתל אביב ולמד בבית הספר היסודי ברמת חן. מגיל 10 עד 14 היה חבר בתנועת "הצופים". הוא המשיך את לימודיו בפנימייה הצבאית של בית הספר הריאלי בחיפה. בסוף שנת הלימודים בכיתה השביעית עזב את הפנימייה, למד לבחינות אכסטרניות ועמד בהן. הוא היה נער טוב לב, חייכן, אוהב חברה ואהוב על הבריות. מטבעו היה עליז ומלא משובה, אך ככל שהתבגר נעשה רציני יותר ויותר. הוא התעניין בימאות ובדיג תת-מימי. למד נגינה בחליל והמשיך בכך עד גיוסו. רפי גויס לצה"ל בסוף ינואר 1969. הוא הוצב לסיירת ושם הצטיין בתבונתו ובכישרונו בכל הנוגע בפרטים הטכניים, גם להלכה וגם למעשה. בחיי היחידה התבלט כחבר המוכן לעזור תמיד לנחשלים, לא רק בכוחו הפיזי כי אם גם בעידוד רוחני ומוסרי. באימונים, כאשר נדרש אחד מהחבורה לפקד על כיתה, ניתן התפקיד לרפאל ללא היסוס וחבריו רחשו לו אמון מלא. בחודשי שירותו המעטים הוכיח מה רבה יכולתו וגילה תכונות של מפקד. ביום א' במרחשון תש"ל (13.10.1969), נפל בעת מילוי תפקידו. הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בקרית שאול. מפקד יחידתו כתב במכתב תנחומים להורי רפאל: "רפי היה אחד המופלאים והמיוחדים שזכיתי אי פעם לראות: אדם וחבר שהתבלט ביזמה, במרץ ובאחריות, בכושר וביכולת אישית, שהפכוהו לוחם נפלא וחייל ממדרגה ראשונה. היכרתי אותו בשלבי הכשרתו השונים ביחידה בזכות הישגיו, אך לא רק בזכותם. הרי היה אדם מיוחד. הוא התבלט כמנהיג למרות היותו חניך. הוא התברך בתכונות ובסגולות אישיות נדירות, שהבליטו אותו מעל חבריו. עקרונותיו וערכיו האישיים, אגב המזיגה עם יכולתו כחייל, הפכו אותו לאוטוריטה בין חבריו. חזיתי לו עתיד גדול ביחידה. היה לו כוח רצון אדיר, הוא האמין שאם ירצה יגיע – – – הוא הגיע לשורות הלוחמים בגמרו את הכשרתו בציונים גבוהים. וכאן, בשדה, התבלט אותו נער שקיבלנו כלוחם אמיץ, שדאי מצוין, אך מעל לכל הלכה אישיותו והתחזקה ככל שהמערכה הלכה והקשתה עלינו את החיים – – – רפי התנדב אלינו וידע את משמעות התנדבותו. הוא התנדב אלינו כי חש שכאן הוא יכול למצות את כל עקרונותיו. הוא הבין מה משמעות המלה שליחות! הוא ידע מה גודל האחריות המוטלת על דור זה בכל הקשור למערכתנו הבטחונית וראה עצמו כחלק בלתי נפרד מחוד החנית המבטיח עצם קיומנו. ובשיא הישגיו כלוחם ובדרכו לשיא יכולתו, חתם את חייו – – – רפי נפל והפך לחוליה בשרשרת מחיר התקומה של עם ישראל". אחרי שנפל יצאה לאור חוברת לזכרו, הנושאת את השם "רפי".

דילוג לתוכן