fbpx
בריק, ברנט

בריק, ברנט


בן גלה ומרקוס. נולד בשנת תרל"ט (1879). במלחמת העולם הראשונה התגורר בלונדון שבאנגליה, שם התנדב לגדוד העברי – הגדוד ה38- של קלעי המלך. יחד עם הגדוד נשלח לארץ-ישראל כדי לסייע בכיבושה מידי התורכים. הוא השתתף בקרבות בדרך לשכם ובמערכה על כיבוש מעברות הירדן. בראשית אוקטובר 1918 ערך הגדוד מסע רגלי מפרך מבקעת הירדן לירושלים כשהוא מלווה שבויים תורכים. רבים מהחיילים חלו בקדחת וביניהם גם ברנט. ביום ח' בחשון תרע"ט (14.10.1918) נפטר ממחלתו והובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי הבריטי ברמלה. השאיר אחריו אישה. שמו הונצח בספרו של י.ה. פטרסון "עם הגדודים העבריים בארץ-ישראל" וב"בית הגדודים" באביחיל.

דילוג לתוכן