fbpx
בריסקריו, שלום (“קוקו”)

בריסקריו, שלום (“קוקו”)


בן אלכסנדר ומלריקה. נולד ביום כ"ו בשבט תש"ז (16.2.1947) בעיר יאסי אשר ברומניה. סיים את לימודיו בבית-ספר יסודי שם וגם למד בבית-ספר תיכון. ניסה ידו בכתיבת-ספורים. היה הגורם שהמשפחה כולה תעלה לארץ כי אמר שאם לא כן יעלה לבדו. בשנת 1964 הגיע לחופי-הארץ. את פרנסתו מצא בבניין, אולם הוא נשא את נפשו להמשיך את לימודיו ולהיות רופא. לצה"ל גויס בפברואר 1965. ביום ב' בסיון תשכ"ה (2.6.1965) נפל בשעת מילוי תפקידו והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנתניה

כובד על ידי

דילוג לתוכן