fbpx
ברויער, אברהם

ברויער, אברהם


בן גיטה ואליעזר, נולד בשנת 1925 בווינה, בירת אוסטריה. לאחר סבל רב וטלטולים במחנות-ההשמדה עלה לבסוף לארץ בשנת 1946. הצטרף ל"הגנה" והיה פעיל ביותר במערכותיה. בפרוץ מלחמת-העצמאות התמסר כולו לשירות המולדת והיה בין הראשונים למילוי תפקידים ביטחוניים שהוטלו עליו בחטיבת ירושלים. הוא עבר קורס הדרכה לשימוש בנשק והיה לעזר לאפסנאי באזור פאג"י וסנהדריה בירושלים בבניית הסליקים ובאחזקת הנשק. היה מראשוני היוצאים להחזיק בשטח של שכונת שייח'-ג'ראח ונחלת יצחק שנכבשו על-ידי הפלמ"ח עם צאת הבריטים ונשאר על משמרתו עד כיבוש בית-הספר לשוטרים על- ידי הלגיון הערבי, גם אחרי שהתושבים עזבו ברובם את מגוריהם באזור. ערב-ערב עמד על המשמר במשלטים הקיצוניים ביותר ולמחרת היה יוצא לבקש את התושבים שנטשו את בתיהם ולמרות ההפגזות הבלתי-פוסקות גייס את רובם והצליח להחזירם למילוי תפקידם – עד שביום ד' בתמוז תש"ח (11.7.1948) נפל הוא עצמו בשעת מילוי תפקידו בשכונת שנלר שבירושלים. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקרית שאול. הניח אישה ובת

דילוג לתוכן