fbpx
ברדין, ד.

ברדין, ד.


במלחמת העולם הראשונה היה בין היהודים שגורשו מארץ-ישראל על ידי התורכים, הגיע לאלכסנדריה שבמצרים, ושם התנדב לגדוד נהגי הפרדות, שהוקם ביזמת יוסף טרומפלדור. הוא נשלח עם הגדוד לאסיה הקטנה לחזית גאליפולי על מנת להשתתף במערכה שמטרתה היתה השתלטות על מצרי הדרדנלים. ביום ט' בתמוז תרע"ה (21.6.1915) נפל תוך מילוי תפקידו. שמו הונצח בספר "יזכור" של מכון ז'בוטינסקי וב"בית הגדודים" באביחיל. בתחקיר שנעשה בשנת 2017, נמצא שמקום מנוחתו בבית העלמין היהודי באלכסנדריה, מצרים. ציון מיקום קבר 7cדרגהcPrivatec

דילוג לתוכן