fbpx
ברג, אברהם

ברג, אברהם


בן צפורה וצבי-יעקב, נולד ביום כ"ה בניסן תרפ"ב (23.4.1922) בעיר דרצשקה, הונגריה. הוא סיים את לימודיו בבית-ספר יסודי ובגיל צעיר נעשה עצמאי ואף עזר לפרנס את משפחתו. בשעות- הפנאי למד ב"ישיבה". בשנת 1942 נלקח לעבודת-כפייה במחנה שבפיקוד הצבא ההונגרי, ושנתיים לאחר-מכן, כשנכנסו הגרמנים להונגריה, נשלח למחנה-ריכוז. בדרך הצטרף לעוד כמה חברים (ואחיו הצעיר ביניהם) ויחד הצליחו להסתפח לפרטיזנים לוחמי- החופש. כארבעה חודשים לחם ביערות אוסטריה. אחרי ששוחרר על-ידי האמריקנים חזר להונגריה כדי לחפש את בני ביתו ומשלא מצא אותם שם החליט לעלות לארץ. בהגיעו בשנת 1946 נפגש עם שני אחיו ושלושתם גרו זמן-מה בפרדס חנה. אברהם עבד כמנהל- עבודה בפרדס. בימי מלחמת-העצמאות לחם בחטיבת "יפתח" והשתתף בכמה קרבות (עין הנצי"ב, מלכיה, נבי יושע). באחד הקרבות נפצע ובא אל אחיו לזמן-מה כדי להינפש, אך מאן להתעכב הרבה ושוב יצא למערכה אשר ממנה לא חזר. לקראת ההפוגה הראשונה הורדה חטיבת "יפתח" לאזור המרכז ונטלה חלק בלחימה באזור לטרון. עם חידוש הלחימה בתום ההפוגה הראשונה השתתפה החטיבה במבצע "דני" ובליל 17-18 ביולי 1948, לקראת תחילת ההפוגה השנייה, תפס גדוד "העמק" את שילתא ומשלט בחלקו המזרחי של רכס קוריקור כדי לאיים על אגפו של מערך הלגיון בלטרון. עם בוקר התברר כי כוח לגיון מחזיק בחלקו המערבי, השולט, של הרכס. האויב תקף את הכוח במשלט משני כיוונים בסיוע שריוניות וזה נאלץ לסגת. בנסיגה הקשה בשטח פתוח הנתון לאש צולבת נפלו רבים מהלוחמים. אברהם נפל בקרב זה, ביום י"א בתמוז תש"ח (18.7.1948). ביום י"א באדר תש"י (28.2.1950) הועבר למנוחת-עולמים בקבר-אחים בבית-הקברות הצבאי בהר-הרצל בירושלים

דילוג לתוכן