fbpx
ברגר, אברהם (אלפרד)

ברגר, אברהם (אלפרד)


בן יהודית ומרדכי, נולד בשנת 1926 בעיר פאפו, הונגריה למשפחה אדוקה בדתה. מיד אחרי סיום בית-הספר העממי, כאשר החל להשתלם במקצוע הסנדלרות, קם נחשול הפרעות והגזירות עקב השתלטות הגרמנים על הונגריה. מרצו ומזלו עמדו לו להיחלץ ממחנה-ההשמדה. עם השחרור נמלט לאיטליה ומשם העלוהו לארץ חיילי הבריגדה היהודית ב-1945. הוא ישב בירושלים ועבד במקצועו, התנדב ל"הגנה" והיה פעיל בשורותיה. בראשית מלחמת-העצמאות התגייס גיוס מלא לחטיבת ירושלים, התאמן בבית הכרם, השתתף בפעולות במקור חיים ונשלח עם התגבורת לכפר עציון. מפקדיו הזכירוהו תכופות לטובה. ב-12 במאי ערכו כוחות הלגיון בסיוע המון מקומיים התקפה כבדה על הגוש והצליחו לבתרו לשניים. ההתקפה נמשכה למחרת והאויב הצליח לכבוש את כפר עציון. בקרב זה נפל, ביום ד' באייר תש"ח (13.5.1948). ביום כ"ה בחשוון תש"י (17.11.1949) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים.

כובד על ידי

דילוג לתוכן