fbpx
בצלאל, שמואל

בצלאל, שמואל


בן שושנה ובנימין, נולד בשנת תרס"ט (1909) בעיר היראת, אפגניסטן. שמואל עלה לארץ בשנת 1930, השתקע בירושלים ומצא את פרנסתו בעבודות שונות. בשנת 1940 התגייס לנוטרות, לאחר- מכן נעשה קבלן לעבודות-בניין. ולבסוף פתח בית-מלאכה למוזאיקה. בימי מלחמת-העצמאות השתייך ל"משמר העם" בירושלים ומסירותו לתפקידו לא נתרופפה גם לאחר שנפל בנו-בכורו ציון ז"ל בקרב על גוש עציון. רוחו אמנם נשברה בהילקח ממנו בן זה (שהיה גם עוזרו בבית-המלאכה) אבל הוא לא נטש את המערכה ב"משמר העם" עד שביום י"ב באייר תש"ח (21.5.1948), בצאתו למילוי תפקידו כאחראי לשכונה כדי להרחיק עוברים ושבים ממקום הסכנה לבל ייפגעו בהפגזת האויב, נפל הוא עצמו מפגיעת אחד הפגזים והובא לקבורה בשייח'-באדר א'. הניח אישה ושבעה ילדים. לאחר זמן הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר-הרצל בירושלים.

דילוג לתוכן