fbpx
בן-עוזיהו, מרדכי

בן-עוזיהו, מרדכי


בן מזל ושבתאי, נולד ביום ט"ז בסיוון תרפ"ו (29.5.1926) ביוון. מרדכי עלה ארצה ביום 24.9.1935 וגר בתל-אביב. משסיים בהצטיינות את בית-הספר התיכון החל ללמוד באוניברסיטה העברית בירושלים. היה חבר מחתרת לח"י וכינוייו היו "עוזי" ו"דרור". מרדכי מילא תפקיד מרכז הנוער של לח"י בירושלים והיה מדריך מעולה. היה איש-רעים שתקן ואמיץ-לב. בהתקפת לח"י על בית טנוס בירושלים פיקד על חוליית חבלנים, ובגשם שוטף, בזחילה בבוץ תחת מטר-יריות, הגיע עם אנשיו לבית. משלא עלה בידו להפעיל את חומר-הנפץ שנועד להרוס את הבניין, פקד על אנשיו לסגת והוא נשאר במקום כדי לחזור ולנסות ואמנם עלה בידו לפוצץ חלק מהבניין. מרדכי נהרג בתאונת- אימונים ביום כ"א באייר תש"ח (30.5.1948) ונקבר בשייח'-באדר א'. ביום כ"ח באלול תש"י (10.9.1950) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים.

דילוג לתוכן