fbpx
בן-יעקב (מזרחי), שמואל

בן-יעקב (מזרחי), שמואל


בן טאוס ויעקב, נולד ביום כ"ב בכסלו תרפ"ח 16.12.1927)) בירושלים. למד בבית-הספר של "כל ישראל חברים". היה צבע לפי מקצועו. בשנת 1942 התגייס לצבא הבריטי, התאמן בצריפין, הצטיין באימוניו ונשלח למצרים. שם שירת קרוב לשנה אך בשל בקשת אביו כי ישחררוהו בגלל גילו הצעיר, שוחרר וחזר לארץ. שמואל לא הסתגל לחיים האזרחיים – והתנדב לפלמ"ח. הוא יצא להכשרה באיילת השחר, משם התגייס למשטרת היישובים העבריים ושירת בה שלוש שנים: שנתיים היה נוטר בכפר גלעדי וזמן-מה בטבריה. כחבר ה"הגנה" היה פעיל בהעלאת מעפילים, בליווי שיירות וכו'. זמן-מה נעצר בידי הבריטים בירושלים כחשוד בהשתייכות למחתרת והיה כלוא במשך שנה בלטרון. מששוחרר המשיך לפעול ב"הגנה" באימון נוער. שירת בפלמ"ח ומילא בנאמנות מה שהוטל עליו. אמיץ-לב ונאמן למשפחתו ולחבריו. הקפיד ביותר על סודיות השתייכותו ל"הגנה". אחרי החלטת עצרת האו"ם ב29.11.1947- על חלוקת הארץ והתפרעויות הערבים בעקבותיה, השתתף בהגנת המרכז המסחרי בירושלים ושכונת נחלת יצחק. בלכתו לתפקידו בשכונת בית ישראל נורה בחזהו ונפל ביום כ"ה בטבת תש"ח 7.1.1948)) ונקבר בבית-הקברות בהר-הזיתים בירושלים. שמו נחקק באנדרטה שהוקמה בבית העלמין הצבאי בהר-הרצל לזכר חללי הרובע היהודי ולזכר לוחמים שנפלו במערכה על ירושלים והובאו לקבורה בהר-הזיתים.

כובד על ידי

דילוג לתוכן