fbpx
בן-הכפר, יעקב

בן-הכפר, יעקב


בן לאה וצבי. נולד ביום י"ב באייר תרע"א (10.5.1911) בזדולבונוב שברוסיה ובילדותו למד בבית-ספר מיסודה של "תרבות". בשנת 1924 עלה לארץ-ישראל עם דודו ונכנס ללמוד בגימנסיה "הרצליה" שבתל אביב. כעבור שנתיים הפסיק לימודיו ועבר למושבה סג'רה, מקום שם הצטרף ל"הגנה". בסג'רה הרבה לרכב על סוסים וכן לשיר ולפרוט על גיטארה. אחר כך חזר לתל-אביב כדי לעזור בפרנסת אמו ובשנת 1934 התחיל לעבוד כמפקח במחלקת התברואה של עירית תל-אביב. במארס 1942 התנדב לצבא הבריטי וצורף ליחידה 462 של חיל התובלה. ב-27 באפריל 1943 הפליג עם חבריו באניה "ארינפורה" שעשתה דרכה בשיירת אניות הצי לכיוון מלטה, כדי להשתתף בפלישה לאירופה. ביום כ"ז בניסן תש"ג (1.5.1943), בהיות האניה בקירבת מלטה, הותקפה על-ידי חיל האוויר הגרמני ונפגעה פגיעות ישירות. בזמן ההתקפה התנהגו המתנדבים היהודים למופת וסייעו להציל רבים מן הנפגעים אולם האניה טבעה תוך זמן קצר ועמה טבעו מאה וארבעים מחיילי היחידה, ויעקב ביניהם. הוא הניח אם ואחות. בחדר הזכרון שבגימנסיה העברית "הרצליה" מצויה חוברת הנצחה ליעקב. שמו הונצח גם ב"ספר ההתנדבות", בספר "יזכור" של מכון ז'בוטינסקי וב"ספר השנה של העתונאים" תש"ו. בבית הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים הוקמה לזכר הנעדרים אנדרטה דמויית אניה ולידה בריכת מים שבקרקעיתה חקוקים שמות הנופלים.  החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע.

כובד על ידי

דילוג לתוכן