fbpx
בן-דוד, יהודה (יוד’קה)

בן-דוד, יהודה (יוד’קה)


בן תמה ושלום, נולד ביום ל' בכסלו תרפ"ג (19.12.1922) ברחובות. גמר בית-ספר עממי ועבר לבית-ספר תיכון. משחרותו נמשך לחקלאות. בן 17 התגייס לחיל-האוויר הבריטי ושירת ביוון, אלבניה, מלטה, סודן ומדבר לוב. כשהשתחרר מהצבא עבד ב"תנובה" ברחובות וכעבור שנה הצטרף ל"הגנה" ועבר קורס מפקדים בנתניה. שירת בחטיבת "גבעתי" ובמהלך שנת 1948 השתתף בשלושים מערכות, מהן בנגב, בהתנדבו לשחרור הדרך לגת ואחר-כך בקרב לשחרור כפר אוריה, בשיירה לגל און, בכיבוש עגור, ובקרבות תל-א-ריש, ירושלים ולטרון. מתחילת הפעולות היה מ"כ. לראשונה השתתף כמ"כ במבצע "נחשון": החזיק בדיר מוחיסין והדף כמה התקפות. בקרבו האחרון יצא עם פלוגתו לכבוש את "משלט 7" שמדרום למשטרת עיראק-סואידן במסגרת הפעילות לצמצום כיס פלוג'ה. בקרב זה נפצע בליל ל' בחשוון תש"ט 3.11.1948)-2) פצעי-מוות מצרור כדורים שפגע בלבו, והובא למנוחת- עולמים בבית-הקברות ברחובות. מפקד הגדוד מציין את יודקה, כפי שקראו לו, כאחד מבחירי הלוחמים בגדוד; הקרן- הקיימת-לישראל במכתבה מא' בניסן תש"ט ל"נוה-עובד" הודיעה כי הוחלט לקרוא אחת השכונות שברחובות בשם "נוה יהודה" לזכר יהודה בן-דויד.  

דילוג לתוכן