fbpx
בלס, נתן (נטקע)

בלס, נתן (נטקע)


בנם-יחידם של שרה ואהרן, נולד ביום ה' בתמוז תרפ"א (18.7.1921) בווארשה, בירת פולין, ועלה ארצה בשנת 1924. המשפחה התיישבה בעין גנים. נתן החל ללמוד בבית-הספר "נצח ישראל". אולם מחמת מצבם הדחוק של הוריו נאלץ להפסיק את לימודיו. פרוש היה במידת-מה מחברים, רציני, שקוע בתוך עצמו, ועם זה ער לבעיות אדם וחברה. היה חבר ב"חוגים המרקסיסטיים" ורוח תנועת הפועלים עיצבה את דמותו לעתיד. הוא הצטרף למפלגת "פועלי-ציון שמאל". הודות לרצונו העז לרכוש השכלה הצליח לסיים את בית-הספר הטכני "מונטיפיורי" בתל-אביב, השתלם ב"בריטיש אינסטיטוט" באמצעות הדואר וחלם על השתלמות בחוץ-לארץ. נתן הצטיין במדעי-הטבע, בייחוד בפיסיקה ובכימיה. עם גמר לימודיו נעשה מהנדס-בניין אזרחי. עבד כמכונאי אחראי בבית-חרושת לאריגה. בפרוץ מלחמת-העצמאות התגייס לפלמ"ח, הצטיין מאוד באומץ-לבו ובמו-ידיו הוציא לפועל מספר מבצעים מסוכנים. על אף היותו בן יחיד השתתף בקרבות העזים בגליל ובנגב. לפי בקשתו הועבר כמדריך לבית-הספר להנדסה צבאית ומשם נשלח ליחידת חיל-הנדסה שעסקה בפירוק מוקשים, מקצוע שהקדיש לו שעות רבות ושאף לשכללו. הצטיין בקור-רוח והעזה בלתי-שכיחים. ביום ז' בטבת תש"ט (8.1.1949), בשעת פירוק רימון ישן, קיפח את חייו בנצרת והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בפתח תקווה.

כובד על ידי

דילוג לתוכן