fbpx
בלנפן (בן-עמי), משה (“בולו”)

בלנפן (בן-עמי), משה (“בולו”)


בן יעקב וצילה. נולד ביום כ"ז באלול תרצ"א (9.9.1931) בירושלים. למד בבית-הספר היסודי "אהבה" בקרית-ביאליק ולאחר-מכן בבית-הספר התיכון הטכני "טיץ" ביגור. היה טכנאי לפי מקצועו. אהב את הטבע והתעניין במוסיקה. היה מסור בכל לבו לבני-משפחתו. ישר-דרך היה וטוב-לב ומוכן לבוא לעזרת הזולת. בגיל ט"ז, כשהצטרף לפלמ"ח, היתה אחת מפעולותיו העברת מעפילים על גבו מאניות "בלתי-ליגליות" שהגיעו לחופי-הארץ בימים ההם. אחרי שסיים את לימודיו בבית-הספר התיכון גויס לצה"ל והיה לחייל במלוא מובן המלה. לאחר גיוסו השתתף במלחמת-הקוממיות בחטיבת "הראל", בכיבוש הקסטל ובפריצת הדרך לירושלים. כל תפקיד שהוטל עליו היה ממלא במסירות ובנאמנות – עד שביום י"ג באייר תש"י (30.4.1950) נפל בשעת מילוי תפקידו. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי שעל הר-הרצל בירושלים. לאחר נפלו הועלה לדרגת סגן-משנה. במוסד "אהבה" בו למד משה, נמצאת ספריה על-שם חניכי-המוסד שנפלו – והוא ביניהם.

דילוג לתוכן