fbpx
בלילי, אליהו

בלילי, אליהו


נולד בשנת תרס"ד (1904) במצרים, משם עלה לארץ-ישראל והתגורר בתל אביב. במלחמת העולם השניה התגייס לצבא הבריטי והוצב לפלוגת תפעול הנמלים 1039 של חיל ההנדסה. הוא שירת במצרים, ומשם נשלח ליוון עם החיל שנועד לסייע ליוונים במלחמתם נגד האיטלקים והגרמנים. בשלהי אפריל 1941 נכנעו הכוחות הבריטיים, שלחמו ביוון, לגרמנים, ורבים מהחיילים נפלו בשבי. גם אליהו היה ביניהם. בעת שהותו בשבי מצא את מותו. יום מותו ומקום קבורתו לא נודעו. הניח אשה. בתחקיר שנעשה בשנת 2017 נמצא שתאריך נפילתו 07.07.1945 י"ב בתמוז התש"א. מקום הנצחתוcATHENScMEMORIALcבאתונה, יוון. ציון מיקום קברcFacec4 דרגהcSapper. החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע

דילוג לתוכן