fbpx
בלוטשטיין, צבי

בלוטשטיין, צבי


בן דבורה ודוד. נולד בי"ב בטבת תרע"ו (19.12.1915) במגדיבורג שבגרמניה. גדל בבית יהודי וציוני, למד בבית הספר היהודי במגדיבורג וסיים בו עשר שנות לימוד. כנער הצטרף לברית הנוער הדתי בגרמניה. מייד עם גמר לימודיו החל את הכשרתו החקלאית בבית החלוץ של "ברית חלוצים דתיים" במגדיבורג ולאחר מכן יצא לחוות הכשרה בהכסטברג. בקיץ תרצ"ד עלה ארצה ויחד עם חבריו עמד לעלות על הקרקע ביבנה. תוך זמן קצר היה לאחד מעמודי התווך בעבודה בגן הירק, והקבוצה שלחה אותו לעין-חרוד להשתלמות בגידול מספוא. אחיו סיפר כי רוב כוחו ומרצו הקדיש צבי לעבודתו. ידידיו סיפרו כי היה "איש עבודה אחראי מושרש בקבוצת 'יבנה' בארצנו ובעל השקפה חלוצית מוצקה, נקי כפיים ובר לבבי." עם צאת הקריאה לבני הישוב להתגייס לצבא הבריטי התנדב צבי והצטרף ליחידות שמהן הורכבה ברבות הימים הבריגאדה היהודית. במסגרת הבריגאדה עבר לאירופה ועם זאת התמיד לשמור על קשריו עם הקבוצה. בצבא נתחבב על כולם והתבלט כאיש ההגיון הישר והמסירות והנאמנות לתפקיד. בו' באדר ב' תש"ו (9.3.1946) מת צבי מיתה טראגית. צבי נפל ערב שיחרורו מהבריגאדה, בטרם מלאו לו 31 שנים, והובא למנוחת עולמים בבית הקברות של קהילת שומרי הדת באנטוורפן הנמצא בעיר פוטה שבהולנד. הניח אב ואם, ארבעה אחים ושתי אחיות. בתחקיר שנעשה בשנת 2017 נמצא שמקום מנוחתו בנורד ברבנט, הולנד. ציון מיקום קבר Plot B. Row 11. Grave 13. יחידה Palestine Regiment גיל 30 דרגה Private.

דילוג לתוכן