fbpx
ביטון, סימון

ביטון, סימון


בן בנימין וחביבה. נולד בשנת תש"ז (1947) בעיר טזרט שבמרוקו, וכאשר מלאו לו עשר שנים, בשנת 1957, עלתה המשפחה לארץ. הוא למד בבית-הספר היסודי "חמד" בטבריה-עילית והיה פעיל בארגוני-נוער. כן עסק בספורט. עבד, וכל מה שהשתכר היה מוסר לידי אמו כדי לעזור לקיום המשפחה הגדולה. לא שמר טינה לאיש והיה נוהג ביושר בכל דרכיו ועל כן אהוב היה על הכל. בפברואר 1965 גויס לצה"ל. מפקדו סיפר עליו שהיה מוכן לעזור לחבריו-לשורה אחרי שגמר את תפקידו-שלו. ביום ב' בסיון תשכ"ה (2.6.1965) נפל בשעת מילוי תפקידו והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות האזרחי בטבריה.

כובד על ידי

דילוג לתוכן