fbpx
בושרי, אהרן

בושרי, אהרן


בן משה ומרים. נולד ביום כ"ז באלול תר"פ (10.9.1920) בירושלים למשפחה ירושלמית ענפה. בנערותו התייתם מהוריו ונאלץ לפרנס את אחיו צעירים. תחילה למד בבית המדרש "דורש ציון" בירושלים. כשהיה נער היה חבר בתנועת "הנוער העובד והלומד" והירבה להשתתף בכל החוגים שאורגנו על ידי התנועה. עקב קשיי החינוך בבית נשלח לכפר הנוער "מאיר שפיה" ושם קיבל חינוך מצוין ורכש מקצוע טוב. אחר כן עבר לתל אביב כדי להמשיך את לימודיו במקצוע. כדי לממן את לימודיו אלה עבד קשה מאוד במוסך ובערב ישב על ספסל הלימודים. הוא למד בבית הספר התיכון המקצועי על שם מכס פיין בתל אביב, עד שזכה בתעודת אומן כמכונאי מוסמך. אחרי כן התנדב לפלמ"ח ושירת כנהג בפלוגת תובלה. אהרן גויס לצה"ל בשנת 1950, ואחרי שחרורו נקרא מזמן לזמן לשירות במילואים. במשך עשר השנים האחרונות לחייו היה חבר בוועדי ההורים של תלמידי בתי הספר היסודיים שבהם למדו בניו. כן היה פעיל בין מתפללי בית הכנסת השכונתי וער לפיתוחו ולשגשוגו של בית הכנסת. ביום ב' בשבט תשל"א (28.1.1971), בהיותו בשירות מילואים פעיל, נפל בעת מילוי תפקידו. הניח אישה וארבעה ילדים. הובא למנוחת עולמים בבית הקברות בחולון.

כובד על ידי

דילוג לתוכן