fbpx
בוסאני, מאיר

בוסאני, מאיר


בן מרגלית ולוי. נולד בשנת תרפ"א (1921) בצנעא שבתימן. בשנת 1933, לאחר פטירת האב, עלתה המשפחה לארץ ישראל והשתקעה בתל-אביב. מאיר למד בבית הספר "תחכמוני". היה רביזיוניסט ופעיל בתנועת בית"ר ועסק בספורט. במלחמת העולם השניה התנדב לשירות בצבא הבריטי וצורף לפלוגת ההובלה 462. בכ"ז בניסן תש"ג (1.5.1943) הופצצה האוניה "ארינפורה" שהובילה נהגים עבריים למלטה, ומאיר יחד עם מאה שלושים ותשעה מחבריו מצאו מותם בלב ים. הניח שני אחים ושתי אחיות. שמו הונצח ב"חוברת לחייל" שיצאה לאור ב-1944, ב"ספר ההתנדבות", בספר "עם במלחמתו" ובספר "יזכור" שהוציא מכון ז'בוטינסקי. בבית- הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים הוקמה לזכר הנעדרים אנדרטה דמויית אניה ולידה בריכת מים שבקרקעיתה חקוקים שמות הנופלים. החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע

דילוג לתוכן