fbpx
בולקה, מאיר-יחיאל

בולקה, מאיר-יחיאל


בן רבקה ומשה-אהרן, נולד בראש חודש ניסן תרפ"ח (22.3.1928) בעיר אוסטרובצה שבפולין. בבית-הוריו גדל וחונך ברוח התורה והמסורת. ב-1935 עלה לארץ עם הוריו שהשתכנו בבני-ברק. הוא התחיל ללמוד ב"ישיבה" בבני-ברק ואחרי שנתיים עבר לישיבת "עץ חיים" בירושלים. בהגיעו לגיל 15 פנה לעבודה והתמחה במקצוע מכונאות לעבודות סריגה. היה חבר תנועת הנוער "ברית החשמונאים" והשתייך גם ל"הגנה". עם פרוץ מלחמת-העצמאות התגייס והועבר לגוש עציון. ב-12 במאי ערכו כוחות הלגיון הערבי ובלתי סדירים התקפה כבדה על הגוש והצליחו לבתרו לשניים. למחרת, יום לפני ההכרזה על הקמת המדינה, ד' באייר תש"ח (13.5.1948), המשיך האויב בהתקפה הכבדה ושריוני הלגיון פרצו לתוך כפר עציון ובעקבותיהם המוני ערבים. עם נפילת הגוש, ביום ד' באייר תש"ח (13.5.1948), נפל עם כל הנופלים על הגנת הגוש. ביום כ"ה בחשוון תש"י (17.11.1949) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים

דילוג לתוכן