fbpx
בוחניק, אליעזר

בוחניק, אליעזר


בן מדלן וזבולון. נולד ביום י"א בניסן תשכ"ג (5.4.1963) בצפת. בן למשפחה שומרת מצוות ויראת שמים שהתגוררה בעת היוולדו בעיר העתיקה בצפת. אליעזר החל את לימודיו בבית-הספר הממלכתי-דתי 'האר"י' והמשיך בלימודים בישיבה התיכונית 'פרחי אהרן', הקשורה לתנועת 'בני עקיבא', בקרית שמואל בחיפה. אליעזר היה חבר בתנועת הנוער 'בני עקיבא'. חברותו בתנועה החלה עוד בתקופה שבה למד בצפת והצטיינה בפעילות רבה. היה חניך מצטיין ולאחר-מכן מדריך, וקשריו עם התנועה נמשכו גם בעת שירותו הצבאי עד יום מותו. כשבועיים לפני נפילתו העניקה לו התנועה תעודת הערכה על פעילותו במסגרתה. אליעזר נהג לטפח כל סביבה שאליה נקלע, בפעילות גינון ונוי, בדאגה לתיקון מכשירים חשמליים ובביצוע עבודות תחזוקה. אך מעל לכל דאג להקמת מקום תפילה בכל המסגרות שבהן פעל, כולל המסגרות הצבאיות. תחביבו הפרטי היה טיפוח אוסף מטבעות ושטרות נדירים מהארץ ומחו"ל. בתום לימודיו בישיבה התיכונית התקבל למסגרת העתודה האקדמית ולמד הנדסאות חשמל בבית-הספר הטכנולוגי הגבוה שבמרכז שפיר. בחודש יולי 1981 גויס לשירות חובה בצה"ל אולם מועד תחילת שירותו נידחה למאי 1982. אליעזר הוצב לשרת בחיל החימוש בתפקיד חשמלאי טנקים ושירות החובה עבר עליו במלחמת שלום הגליל בלבנון. בתום השירות הסדיר באפריל 1985 המשיך בתפקידו במסגרת צבא הקבע. במהלך שירותו הגיע לדרגת סמל-ראשון. אליעזר נפל בעת מילוי תפקידו ביום ה' באלול תשמ"ה (22.8.1985) בטביעה בחוף דוגית בכנרת. הוא הובא למנוחות בבית-העלמין הצבאי בצפת. הניח הורים, ארבע אחיות ושלושה אחים – אהובה, דינה, ציונה, פנחס, אהרון, שלומי ודורית. במכתב תנחומים למשפחה השכולה כתב מפקד היחידה על רוח ההתנדבות שמכוחה ביצע משימות ועל שפעת מעלותיו הנתונה רק ליחידי סגולה, וביניהן חברותיותו המיוחדת ועזרתו הרבה לחברים, שנעשתה תמיד בצנעה ובשקט. עוד הוסיף המפקד וכתב על השלמות, היסודיות והאחריות שאיפיינו את דרכו במילוי משימות. תעודת הוקרה וכבוד על שירותו בצבא הקבע מטעם ראש אכ"א נמסרה למשפחה. המשפחה הנציחה את זכרו בהקדשת פרוכת לבית-כנסת בצפת, בהקדשת פרוכת לישיבת בני עקיבא במירון, וכן בפינת הנצחה ביחידתו בסדנת נפח שברמת הגולן. שמו נרשם על האנדרטה לחללי צפת שנפלו במערכות ישראל

כובד על ידי

דילוג לתוכן