fbpx
בדיחי, יהודה

בדיחי, יהודה


בן שרה ויחיאל, נולד בשנת 1927 בצנעא אשר בארץ תימן וגדל באווירה המסורתית של העדה. בעצם ימי מלחמת-העולם השנייה, עלה לארץ. סיים לימודיו בבית-ספר עממי ויצא לעבודה. יהודה היה פועל בבית-החרושת "לודזיה" והתגורר בחולון. הוא היה חבר ה"הגנה" ושימש כנוטר בשכונה. זמן-מה היה גם בקבוצת השומרים בסביבות זכרון יעקב. מאז היותו לאיש תרם את חלקו להגנת הארץ. במלחמת-העצמאות שירת בחטיבת "גבעתי" והשתתף בהתקפה על תל-א-ריש. ביום ג' באייר תש"ח (12.5.1948), בעת מבצע "מכבי" לפריצת הדרך לירושלים, יצא בכוח של מספר משוריינים לסיור הדרך לעבר שער הגיא. ליד הכפר דיר איוב נתקל הכוח בשריוניות בריטיות, שפתחו לעברו באש והמוני ערבים שתפסו את הרכס ליד הכביש הצטרפו לירי. בקרב זה נפל. ביום י"א באדר תש"י (28.2.1950) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר-הרצל בירושלים.

כובד על ידי

דילוג לתוכן