fbpx
באשר, ישראל

באשר, ישראל


בן כאתון ויוסף, נולד ביום י"ד בתמוז תר"ץ (17.7.1930) בירושלים. ישראל למד בתלמוד-תורה ובישיבת "שערי-ציון" של הרב הגאון בן-ציון מאיר חי עוזיאל עד גיל בר-מצוה. הוא שקד על התורה שהצטיין בה, אך נאלץ לעזוב את הלימודים ולהיחלץ לעזרת משפחתו הנתונה בדחקות. הוא התקבל לעבודה בסניף ויצ"ו בירושלים, אולם התמיד בלימודיו בשעות הערב המאוחרות ונשאר נאמן לתורה ולמסורת. היה בעל נימוסים טובים ומילא באמונה את המוטל עליו. בזמן הפנוי שנותר לו התמסר להדרכת נוער ברוח "תורה ועבודה". עם פרוץ מלחמת-העצמאות היה בין הראשונים להתגייסות ושירת בחטיבת ירושלים. גם בצבא היה זהיר במצוות. בקרבות גילה אומץ-לב, משמעת למופת, ובשבתות ובחגים היה שליח-ציבור ועבר לפני התיבה. ישראל השתתף בקרבות רבים: בשייח'-ג'ראח, על הראדאר, בהסתערות על ארמון הנציב וכו'. בביקוריו לחופשות קצרות בבית הוריו היה מרגיעם ומשפיע עליהם מאמונתו ומתקוותו העזה בניצחון שסופו לבוא. ביום ט' במרחשוון תש"ט (11.11.1948), בלכתו לתפקידו במשלט שליד בית-איכסא-מוצא נפגע ונהרג מכדור צלף שנורה מכיוון מצפה-שמואל (נבי סמואל). נקבר בשייח'-באדר ב'. ביום י"ז בסיוון תשי"א (21.6.1951) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים.

כובד על ידי

דילוג לתוכן