fbpx
אש, שמעון

אש, שמעון


שמעון, בן גוטיה ויוסף, נודע לציבור קוראי העיתון כקברניט שמעון אש. חוג ידידיו מכריו וחבריו לנשק כינוהו בשם משפחתו הקצר – אש. אש נולד בשנחאי ב5- במאי 1930. בהיותו בן שש עברה משפחתו לצפון סין שם למד שמעון בבית-ספר אמריקני. בהיותו תלמיד היה פעיל באגודת "מכבי" המקומית, אשר בנוסף לפעילות ספורטיבית, שמשה גם כמקום ריכוז לנוער יהודי והקנתה מושגי יסוד בציונות. אש שלט באנגלית, סינית, יפנית ורוסית. הוא שימש כמתורגמן לצבא הכיבוש הרוסי, אשר השתלט על האזור עם תום מלחמת העולם השנייה. עם פטירת אביו ב-1950 היה – למעשה – לראש המשפחה. לקראת העברת האזור לידי סין הקומוניסטית, נתאפשרה יציאת התושבים הלבנים, לרבות היהודים, לארץ בחירתם. טבעי היה שאש יבחר בישראל למולדתו. אש התגייס לצה"ל בתחילת אפריל 1951, זמן קצר לאחר עלייתו. הוא התנדב לקורס טיס והיה לטייס-קרב בחיל האוויר. מילא תפקידי פיקוד שונים והגיע לדרגת רס"ן. מפקדיו, פקודיו וחבריו לנשק העריכוהו כטייס מצוין וכמפקד טייסת מעולה, בעל יוזמה ואופי ברזל. הוא התייחס ברצינות לכל תפקיד שנטל על עצמו, או שהוטל עליו. במשך שתים עשרה שנים כאיש הקבע ובהמשך, כטייס מילואים הטיס מטוסי קרב בקרבות ובימי מלחמה, חינך, הדריך והעמיד דורות של טייסי-קרב בחיל האוויר. עם שחרורו מצבא הקבע היה אש לטייס, קברניט ומדריך בחברת "אל על". במסגרת חדשה זו בלט בתפקידו כחבר בוועדת הביטחון של "אל על". יוזמותיו ומאמציו הרבים כוונו והופנו לאבטחת מטוסי החברה מפני חטיפות וחבלות. הוא היה אחד מיוזמיו ומקימיו של מערך האבטחה למטוסי החברה, הנחשב לאחד היעילים והמשוכללים בחברות התעופה בעולם. ב-1971 נבחר כיו"ר איגוד הטייסים. במשך שתי שנות פעילותו הציבורית לא ידע ליאות. כבשאר תפקידיו הקודמים, גם בתפקיד זה בלט אש והפעם על גבי במות בין-לאומיות. הוא נלחם, נאבק, דרש ושכנע את איגודי הטייסים ברחבי עולם, למען יתארגנו למניעת הטרור האווירי, שהגיע אז לשיאים ללא תקדים. בשעות הפנאי, הרבה אש לקרוא וליהנות ממשפחתו, רעיה וארבעה ילדים, להם היה בעל ואב מסור. במלחמת יום הכיפורים היה שמעון טייס במטוס "סקייהוק". מטוסו נפגע מטיל בגיחה הראשונה שהמריא ביום השני למלחמה. הוא נפגע מעל שטח אויב ביום י"א בתשרי תשל"ד (7.10.1973) ונעדר. מקום קבורתו לא נודע. אחרי המלחמה הוקמה מצבה לאש בבית-העלמין הצבאי בהר-הרצל בירושלים. השאיר אישה וארבעה ילדים. החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע.

האנשים הבאים ביקשו לקבל הודעה בכל פעם שגיבור זה מכובד

  • שם: ישראל
    יחסים: משפחה

כובד על ידי

דילוג לתוכן