fbpx
ארלנגר, אברהם (אברי)

ארלנגר, אברהם (אברי)


בן אוטיליה ויעקב, נולד בשנת 1924 בוורמס שבגרמניה להורים שומרי מסורת ישראל. הוא למד בבית-הספר העממי העירוני ועם עליית המשטר הנאצי עבר לבית-הספר היהודי במחוז. היה חבר "תנועת הצופים היהודים" שנקראה לאחר-מכן "המכבי הצעיר". בשנת 1939 הפסיק את לימודיו ויצא להכשרה חקלאית בדנמרק. הוא עבד בקופנהגן – בבית משפחה מגדלת ירקות, ובכפר – בביתו של איכר. במרס 1941 עלה ארצה במסגרת "עליית-הנוער" בנדדו דרך רוסיה, תורכיה, סוריה ולבנון. בארץ הגיע לבן-שמן, בה עבד תחילה כנגר ורק אחר-כך חזר לעבודתו החקלאית. מתוך דאגה לגורל הוריו עמד על רצונו להתגייס ובשנת 1942 הצטרף ליחידת חיל-רגלים בצבא הבריטי ושירת בה ארבע שנים. בהיותו במצרים ובבריגדה היהודית באירופה שמר על קשר מתמיד עם חבריו. כשהשתחרר מהצבא הבריטי, חזר אל חבריו בקיבוץ גזר. ידע להסתגל במהרה לחיי המשק. היה פועל חרוץ ואיש חברה ומחונן בעליזות אופטימית רבה. במלחמת-העצמאות נלחם להגנת קיבוצו. גזר שכנה סמוך לכביש רמלה-לטרון. כוחות הלגיון באזור ראו בה איום וביקשו לכובשה לקראת ההפוגה המתקרבת. ביום ג' בסיוון תש"ח (10.6.1948) לקראת צהריים התארגן כוח האויב שמנה פלוגת לגיון, כוחות בלתי סדירים ושריוניות ותקף את הקיבוץ. אש האויב הכבדה הרסה את עמדות המגן ושיתקה כל אפשרות של התנגדות מאורגנת. האויב הצליח לפרוץ למשק ולכבוש אותו. אברהם נפצע, הצליח להיחלץ מן המשק הכבוש, גרר עצמו אל הוואדי ושם נמצא הרוג למחרת הקרב. מסתבר, שאיבד עצמו לדעת ברימון האחרון שנותר ברשותו, כדי לא ליפול חיים בידי האויב. אברהם הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בגזר.

כובד על ידי

דילוג לתוכן