fbpx
אנקלביץ, אריאל

אנקלביץ, אריאל


בן סבינה ויצחק, נולד ביום ט"ו באייר תרפ"ח (5.5.1928), בבני ברק. עם סיום לימודיו בשנה השישית בגימנסיה "אוהל-שם" ברמת גן, החל לעזור להוריו בעבודתם, גידול פרחי-נוי. עוד בהיותו תלמיד בגימנסיה הצטרף לשורות ה"הגנה" והחל לשאת בעול שירותי הביטחון. היה פעיל מאוד בתקופת המאבק. באחד המקרים, בשעת התנכלויות הערבים, אשר היו מתחפשים לאנגלים ומפתיעים את אנשי ה"הגנה", פצע שני אנגלים שחשבם לערבים, ולא השאירם פצועים כדי לטשטש את מעשהו כי אם חבשם וחיכה עד אשר נלקחו למקום בטוח. אחד האנגלים הפצועים הביע את הוקרתו ל"רמה המוסרית של לוחמי ה'הגנה' ואת רגשי חרטתו על תפקידו הוא." כשרונותיו ומסירותו העלוהו בשלבי התפקיד ולמרות גילו הצעיר הוטל עליו התפקיד האחראי של מפקד מחלקה – מפקד מחלקה בקרב, בחטיבת "קריתי". בליל ז' בשבט תש"ח (18.1.1948), שבועות מספר לאחר שהחלו פעולות האיבה, יצא עם מחלקתו לפעולת-עונשין בכפר סלמה. כדי לבצע את המשימה נאלצו הוא וחבריו לחדור לתוך מאורת הפורעים, אך המשימה הוצאה לפועל עד תומה. אריאל, שהלך בראש המחלקה, נפצע פצעים אנושים. כאשר ביקשו אנשיו לטפל בו, סירב לקבל עזרה באומרו כי ישנם פצועים רבים קשים יותר. ביום ט' בשבט תש"ח (20.1.1948) מת מפצעיו והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק. לאחר מותו נקבעה לו דרגת סגן.  

דילוג לתוכן