fbpx
אלקבס, חיים

אלקבס, חיים


בן משה. נולד בשנת תרצ"א (1931) במרוקו. עלה לארץ בשנת 1951. זמן-מה נמצא בעין-השלושה, משקה של קבוצת הנוער הציוני הדרום-אמריקאי, וקיבל שם את הכשרתו החקלאית. גויס לצה"ל ביוני 1952. בהיותו במילואים, ביום א' בשבט תשט"ו (24.1.55), נפל בשעת מילוי תפקידו בהתנגשות עם מסתננים. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי שעל הר-הרצל בירושלים

כובד על ידי

דילוג לתוכן