fbpx
אלפרוביץ, אלכסנדר (אליק)

אלפרוביץ, אלכסנדר (אליק)


בן מרים ומשה, נולד ביום ב' באדר תרצ"א (19.2.1931) בירושלים. הוא למד בבית-החינוך לילדי עובדים בירושלים, עבר לבית-הספר המקצועי "עמל", למד שם מסגרות וסיים בו את חוק לימודיו. בהיותו בן שמונה הצטרף ל"מחנות העולים" ועבר משם ל"התנועה המאוחדת". היה מסור לתנועת-הנוער הזאת ונמנה עם קבוצה שהתעתדה לצאת להכשרה לעין גב. אחרי ה15- באפריל 1948 יצאה השיירה האחרונה מירושלים והוא, עם כמה חברים, נשארו בעיר, התגייסו לפלמ"ח ושירתו בחטיבת "הראל". אלכסנדר היה עלם חינני ובעל אופי סוער, חביב על חבריו בבית-הספר, בתנועת-הנוער ובפלמ"ח. בשירותו הצטיין ביותר כמקלען. הקרב האחרון שבו השתתף היה הקרב על רמת רחל. עד אותו קרב עברה כבר הנקודה פעמיים מיד ליד. בהתקפה השלישית הצליחו כוחות הלגיון והמצרים להשתלט על חלקו המזרחי של הקיבוץ והתבססו בבית הילדים. שארית מגיני הנקודה התרכזו בבניין חדר האוכל בקטע המערבי. אליק היה בכוח התגבורת של "הראל" שהגיע למקום בליל 24-25 במאי ונערך לתקוף את האויב שבקטע המזרחי. הוא היה במחלקה שנועדה לחפות על הכוח שיתקוף את בית הילדים. ההתקפה לא עלתה יפה וניתנה פקודה לסגת, אולם דרך הנסיגה היתה נתונה לאש המקלעים של האויב. אליק הציב את המקלע שלו כדי לחפות על הנסוגים. הוא עצמו נסוג בין האחרונים, ותוך כדי הנסיגה נפצע בראשו מכדור של מקלע מצרי ונפל ביום ט"ז באייר תש"ח (25.5.1948). גופתו נשארה בשטח למעלה משתים-עשרה שעות, בגלל האש החזקה מצד האויב, עד שניתן היה להוציאה משדה הקרב. הוא נקבר בשייח'-באדר א'. ביום כ"ח באלול תש"י (10.9.1950) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים.

דילוג לתוכן