fbpx
אלעזר, בנימין (“בני”)

אלעזר, בנימין (“בני”)


בן יעקב ואסתר. נולד ביום י"ח בשבט תרצ"ב (26.1.1932) בעיר קיוסטנציל אשר בבולגריה. עלה לארץ בשנת 1944. אחרי סיימו את לימודיו בבית-ספר יסודי למד בבית-הספר החקלאי שבבן-שמן. השתייך ל"הגנה", היה חבר הפלמ"ח והשתתף במלחמת-הקוממיות ובמערכת-סיני. בזמן שירותו הגיע לדרגת רב-סרן. ביום ט"ז באייר תשי"ח (6.5.1958) נפל בשעת מילוי תפקידו והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקרית-שאול. הניח אשה ובת.

כובד על ידי

דילוג לתוכן