fbpx
אלסנר (אלזנר), הנס

אלסנר (אלזנר), הנס


בן אלזה ויוליוס. נולד ביום כ"ג בסיון תרע"ג ס (28.6.1913) בווינה בירת אוסטריה, וסיים את חוק לימודיו בגימניה שבעיר. הוא היה נער שקט ואהב במיוחד לנגן במנדולינה. בשנת 1938, עם עליית הנאציזם באוסטריה, עלה לארץ-ישראל. בראשית מלחמת העולם השניה התגייס לצבא הבריטי והוצב לפלוגה 462 של חיל התובלה. הוא שירת במצרים ובלבנון ובשלהי אפריל 1943 יצא על סיפון האניה "ארינפורה" ממצרים לכיוון מאלטה כדי להשתתף בפלישת בעלות הברית לסיציליה. ביום כ"ז בניסן תש"ג (1.5.1943) חג מעל שיירת האניות שה"ארינפורה" היתה בראשה מטוס סיור גרמני. המטוס הזעיק מטוסי הפצצה שהגיעו לעת ערב והפציצו את השיירה. אנייתו של הנס ספגה פגיעה ישירה וטבעה. מאה וארבעים מאנשי הפלוגה 462 טבעו באסון, והנס ביניהם. הניח הורים, אח ואחות. זכרו הונצח בכתב העת של עלית הנוער "עלים", ב"ספר ההתנדבות", ב"ספר השנה של העתונאים" תש"ו ובספר "יזכור" של מכון ז'בוטינסקי. בבית הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים הוקמה מצבת זכרון בצורת אניה ולידה בריכת מים שבקרקעיתה חקוקים שמות כל נעדרי הפלוגה. בתחקיר שנעשה בשנת 2017 נמצא שהונצח ב BROOKWOOD MEMORIAL , ברוקווד, בריטניה. ציון מיקום קבר Panel 15.  החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע.

דילוג לתוכן