fbpx
אלמגור (מג’אר), אפרים

אלמגור (מג’אר), אפרים


בן קלרה ו-ויטלי-חיים, נולד בשנת 1928 בקושטא אשר בתורכיה. למד בבית-ספר עממי ובשנת 1943 עלה ארצה והיה חבר ב"חברת הנוער" בקיבוץ תל-יוסף. היה צנוע אך שוקק שמחת חיים וידע להרנין את לב חבריו בהנעימו להם בחלילו בערבי-שבתות ובמסיבות. כתום תקופת חברת-הנוער הצטרפה חבורתו להכשרת הפלמ"ח באפיקים ועם פרוץ מלחמת-העצמאות גויסו לצבא במסגרת חטיבת "יפתח". קרבות רבים ידע אפרים. הוא השתתף במערכה על הגליל, בקרבות לוד-רמלה, ובדרך ירושלים-תל-אביב ולבסוף עברה הכשרתו לנגב. שם חלה והוטס לבית-חולים. הוא הבטיח לחבריו כי יחזור מיד לחזית, כי בלעדיו אין לנצח, ואמנם בהחלימו חזר אל חבריו. במבצע "יואב", לפריצת הדרך לנגב, ביצע גדודו את המהלך הפותח של המבצע – תפיסת משלטי טריז בית-חנון בליל 15-16 באוקטובר 1948, כדי להטעות את המצרים באשר למאמץ העיקרי ולנתק את כוחותיהם שמצפון לעזה. המצרים תקפו את משלטי הטריז בעוצמה רבה ובקרב זה נפל אפרים, ביום י"ד בתשרי תש"ט (17.10.1948), ונקבר בקבר- אחים בקיבוץ דורות. ביום י"ז באייר תש"י (4.5.1950) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

דילוג לתוכן