fbpx
אלכסנדרוביץ, מכס

אלכסנדרוביץ, מכס


בן פרידל וליאו (אליעזר). נולד בשנת תרע"ד (1914) באייזנך שבגרמניה. בשנת 1934 עלה לארץ-ישראל במסגרת עליית הנוער. לאחר פרוץ מאורעות הדמים של שנת תרצ"ו התגייס למשטרה כנוטר והגיע לדרגת קורפורל. היה חבר ה"הגנה". בזכות נאמנותו ומסירותו נתחבב על חבריו ועל ממוניו. היה בעל נטיות מוסיקליות וכושר ארגון. נמנה עם מקימי תזמורת "הפועל" בחיפה ושם גם הדריך תזמורת חליליות של הנוער העובד. בי' בניסן תרצ"ט (30.3.1939), בהיותו בתפקיד, נורה ונהרג ברח' אלנבי שבחיפה, והובא למנוחות בבית העלמין בחיפה. הניח אשה בהיריון. בתו, אשר נולדה לאחר מותו, היא השחקנית גילה אלמגור.

כובד על ידי

דילוג לתוכן