fbpx
אייזנשטיין, מכס

אייזנשטיין, מכס


בן בתיה (בטי) ויהושע, נולד ביום ט"ז באדר א' תרפ"ט (26.2.1929) בעיר יאסי, ברומניה. מכס למד שנים אחדות בבית-ספר עממי ובגלל מצבה הדחוק של המשפחה יצא לעבודה ועזר להוריו כמיטב יכולתו. המשפחה עברה את ימי הגזירות בשלום, וכתום המלחמה נפרד הבן מעל הוריו ויצא להכשרה ולאימונים בעיר רומני. כשהגיע תורו לעלייה העפיל ארצה ונעצר כשנה בקפריסין. במחנה שימש מדריך באימונים ועם עלותו לארץ, למחרת הכרזת המדינה (15.5.1948), התגייס והוצב בגדוד השריון בחטיבה 7. מכס הספיק להתראות בארץ עם אחיו, שהיה עצור במחנה אחר. בליל 30-31 במאי יצא עם גדודו להתקפה השנייה על לטרון, במבצע "בן-נון ב'", שנועד לפרוץ את הדרך לירושלים. היה בכוח הזחל"מים שפרץ לחצר המשטרה ובקרב זה נפל, ביום כ"א באייר תש"ח (30.5.1948). ביום כ"ה בחשוון תש"י (17.11.1949) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים.

כובד על ידי

דילוג לתוכן