fbpx
אייזנטל, אברהם (מנחם)

אייזנטל, אברהם (מנחם)


בן דבורה ונתן. נולד בשנת 1924 בווינה, בירה אוסטריה כבן למשפחה דתית. עלה לארץ-ישראל בשנת 1939 במסגרת "עליית הנוער" והיה בהכשרה שנמשכה שנתיים בקיבוץ רודג'ס (יבנה של היום). עם סיום ההכשרה הצטרף לגרעין "שלוחות" ועבד עם חבריו, בטרם עלותם להתיישבות, במפרץ חיפה ובכפר חסידים. בקרב חבריו היה ראש וראשון בהיחלצות לכל עבודה קשה והיה בין המתנדבים בעם. הוא הצטרף למחלקה הדתית בפלמ"ח ויצא מטעמה לקורס טיס של הפלמ"ח. הקורס, שהיה במתכונת מחנה עבודה ואימונים, התנהל בכפר מנחם, ליד גבעת ברנר. ביום י' באב תש"ג (11.8.1943), בשובו לגבעת ברנר לאחר האימון היומי, מצא את מותו בתאונת אימונים. מנחם הובא למנוחות בבית העלמין בפתח תקוה. השאיר אחות באנגליה ומשפחה במושב שדה יעקב. זכרו מונצח בעלון גבעת ברנר וב"ספר הפלמ"ח".

דילוג לתוכן