fbpx
איטח, מרדכי (מרדושו)

איטח, מרדכי (מרדושו)


בן אסתר ורפאל, נולד ביום ה' בטבת תרפ"ה (16.1.1925) בעיר פאס שבמרוקו הצרפתית. סיים בית-ספר עממי והתמחה במקצוע ציפוי-מתכת. בשנת 1947 העפיל לארץ כחלוץ המשפחה, נתפס בידי הבריטים והועבר לקפריסין. ישיבתו במחנה-העצורים וניתוקו מהמשפחה ומבית-ההורים שאהב, העכירו את רוחו. עם עלותו לארץ והשתתפותו במלחמת-העצמאות נשתנתה הרגשתו: האמין בניצחון שיבוא והזמין את בני ביתו לבוא אליו למדינת ישראל, אולם בבוא הוריו לארץ שוב לא מצאוהו בחיים. הוא נפל בקרב על גזר. גזר שכנה בסמוך לכביש רמלה-לטרון, וכוחות הלגיון באזור ראו בה איום וביקשו לכובשה לקראת ההפוגה המתקרבת. ביום ג' בסיוון תש"ח (10.6.1948) לקראת צהריים התארגן כוח האויב, שמנה פלוגת לגיון, כוחות בלתי סדירים ושריוניות ותקף את הקיבוץ. אש האויב הכבדה הרסה את עמדות המגן ושיתקה כל אפשרות של התנגדות מאורגנת. האויב הצליח לפרוץ למשק ולכבוש אותו. בקרב זה נפל, ביום ג' בסיוון תש"ח (10.6.1948), והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בגזר.  

דילוג לתוכן