fbpx
איזקוב (בוכור), יעקב (ז’ק)

איזקוב (בוכור), יעקב (ז’ק)


בן סופקה ואיסק, נולד ביום י"ב באלול תר"ץ (5.9.1930) בסופיה שבבולגריה. משחר ימיו שאף לציון. היה מדריך קבוצת צופים, חבר בתנועת "השומר הצעיר" וחבר ההנהגה המקומית. הוא למד בגימנסיה, אך חודשים מספר לפני סיום הלימודים עלה ארצה באונייה "קדמה" ב-17.4.1948. מיד לבואו נענה לקריאת המולדת. בדרכו לדפנה, מקום מאווייו, נפרד מחבריו, שנשלחו למקום אחר, בדברים: "בכל מקום חזית. כאשר תיגמר המלחמה נתאסף יחדיו כל החברים, ונחיה חיים חדשים חופשיים, כדרכו של עם חופשי בעולם." ביום ה' בסיוון תש"ח (12.6.1948), עם הגיעו לדפנה ובחולפו בחצר המשק, פגע בו פגז האויב והרגו. יעקב הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בדפנה.

דילוג לתוכן