fbpx
אוסטרוגורסקי, חנה-לאה

אוסטרוגורסקי, חנה-לאה


בת ברטה והרמן. נולדה בשנת 1915 בעיירה נייסה שבשלזיה העילית, גרמניה למשפחת מתבוללים. בהשפעת רב העיירה התקרבה לדתה ולעמה. בגיל שש עשרה עברה לברסלאו ושם הצטרפה לתנועת הנוער הציונית "הבונים" וגם ל"חלוץ". בעודה בחוץ-לארץ עברה הכשרה חקלאית בלייפציג ובברלין. בשנת 1937 עלתה עם חבורה מעולי גרמניה לארץ ישראל והצטרפה לקבוצת כינרת. לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה התגייסה לא.ט.ס (חיל העזר לנשים) שבצבא הבריטי ונשלחה לשירות במצרים. בי"ב בתמוז תש"ד (3.7.1944) נספתה בתאונה והובאה למנוחות באלכסנדריה. הניחה בעל ובת. שמה הונצח ב"צרור מכתבים" – עלון ההסתדרות הכללית; בחוברת זיכרון של המושבה כינרת ובעלון החייל העברי. מקום מנוחתה באלכסנדריה-חדרה. ציון מקום קבר   6E14  יחידה Auxiliary Territorial Service דרגה Private.

כובד על ידי

דילוג לתוכן