fbpx
אוסטרוביץ, אבי

אוסטרוביץ, אבי


אבי, בן רחל ויוסף, נולד ביום ג' בניסן תש"י (21.3.1950) בתל-אביב כבן יחיד להוריו. כשהיה בן שלוש, עקרו הוריו מן העיר לכפר מישר ואבי סיים את לימודיו היסודיים בבית-הספר "גדרות". הוא עמד בהצלחה בבחינות הבגרות בבית-הספר התיכון בגדרה. בבית הספר התיכון נחשב אבי לרוח החיה של הכיתה. "ההמצאות שחוש ההומור שלו יצר, אינן ניתנות לתיאור", ספרו חבריו שהתכנסו לאחר מותו, "מצאנו עצמנו שואגים מצחוק במשך כל ערב הזיכרונות, ולא תמהנו על עצמנו…". אבי היה חבר בתנועת הצופים ותחביבו הגדול היה מלאכת-יד. אך לא פחות מכך אהב אבי את הטבע. היה לו יחס מיוחד לבעלי חיים. כאשר כלבו האהוב מת – נטל אותו והביאו לקבורה. "לכל יצור מגיע כבוד אחרון", אמר. הוא היה מלא מרץ ופעיל והשקיע עבודת-יצירה רבה בבניית דגמי-מטוסים, ואף הציג אותם בתערוכה. אבי גויס לצה"ל בראשית אוגוסט 1968. הוא עבר בהצלחה את מבדקי הטיס, אך לבסוף העדיף להצטרף לחיל השריון. הוא השתלם בקורסים שונים במקצועות השריון ולבסוף אף השלים בהצלחה את הכשרתו בקורס הקצינים. אהבתו לטנק לא ידעה גבול. באחת החופשות ביקש מאביו שיקנה לו צבע לבן. "אני רוצה לצבוע את הטנק מבפנים, שיהיה יפה", הסביר. לאחר שסיים את השירות הסדיר החל לומד הנדסה כימית באוניברסיטת באר-שבע, בד-בבד עם יציאה לשירות מילואים כאשר נקרא לכך. אחד ממפקדיו של אבי, סא"ל אסף יגורי, כתב כעבור זמן להוריו של אבי: "היו ביחידה פעלתנים יותר מאבי, רעשנים יותר ממנו. הוא היה סגור קמעה ואפילו מצטנע. אך חבר נאמן היה ללא גבול. קידמתי וטיפחתי אותו משום שתמיד השרה עלי ביטחון במעשיו ובשיקוליו…" במלחמת יום-הכיפורים השתתף אבי בקרבות הבלימה נגד המצרים בחזית סיני. ביום ט"ו בתשרי תשל"ד (11.10.1973), לחם עם יחידת הטנקים שלו באזור גשר פירדן. במהלך ההתקפה נפגע הטנק שלו בהפצצה ורק נהג הטנק הצליח להיחלץ. עד הפסקת האש נחשב אבי כנעדר. חודשיים לאחר שנהרג, הובא יחד עם שאר אנשי צוות הטנק לקבר אחים בהר-הרצל. לאחר נופלו הועלה לדרגת סרן. על גילוי אומץ לב הראוי לשמש מופת, הוענק לאבי עיטור המופת. וזה נוסח תעודת העיטור: "סרן אבי אוסטרוביץ ז"ל היה משוחרר משירות בקו החזית בהיותו בן יחיד. הוא התנדב לשרת בתפקיד סגן מפקד פלוגת טנקים בקרבות הבלימה בגזרת תעלת סואץ. ביום 6 באוקטובר 1973 נפצע מפקד הפלוגה וסרן אבי אוסטרוביץ ז"ל נטל את הפיקוד על הפלוגה. בהמשך הלחימה החליף סרן אבי אוסטרוביץ ז"ל שלושה טנקים, כשהיה ממשיך ומשמיד כוחות אויב. ב-11 באוקטובר 1973 השתתף סרן אבי אוסטרוביץ ז"ל בקרב. תוך כדי הלחימה ספג הטנק שלו פגיעה ישירה והוא נפגע ונפל. במעשיו אלה גילה סרן אבי אוסטרוביץ ז"ל רוח התנדבות, אומץ לב ודבקות במשימה למופת". במכתב תנחומים למשפחה האבלה כתב מפקדו: "בנכם גילה כושר מנהיגות למופת והתחבב על מפקדים ועל חיילים כאחד. כאשר נפגע מפקד הפלוגה בתחילת הקרב, תפס אבי את הפיקוד על הפלוגה והנהיג אותה בגבורה ובאומץ-לב אל קרבות הבלימה העזים…". המועצה האזורית של גדרות הוציאה לאור חוברת לזכר בני האזור, שנפלו במלחמת יום הכיפורים, ובה כלולים דברי חבריו של אבי לספסל הלימודים בבית-הספר התיכון ובאוניברסיטה.

כובד על ידי

דילוג לתוכן