fbpx
אוחיון, יהודה

אוחיון, יהודה


בן דוד ועזיזה. נולד בשנת 1952 במרוקו ובהגיעו לשנתו הרביעית עלה עם משפחתו לארץ. תחילה התגוררה המשפחה בקרית שמונה, אחר כך עקרה משם לחיפה ולבסוף השתקעה ביבנה. יהודה למד בבית הספר היסודי "רבן גמליאל" ביבנה ולאחר זאת המשיך בבית הספר התיכון המקצועי מרכז הנוער, באשדוד, במגמת נגרות. יהודה היה חדור הכרה דתית עמוקה והיה מקפיד לקבוע עתים לתורה. ברצונו העז לתרום למען מולדתו, השתדל וביקש להתגייס לצה"ל לפני מועד גיוסו – והצליח. יהודה התגייס לצה"ל במחצית נובמבר 1969 והוא בן 17 בלבד. אמנם ביקש להתנדב ליחידה קרבית, אך בגלל היותו דתי ובקי בדינים הוצב מטעם הרבנות הצבאית כמשגיח כשרות בגזרת התעלה. יהודה לא הסתפק בתפקידו זה, עבר קורס טבחים והוסמך כטבח מעוזים. הוא עשה את תפקידו בשקט ובשלוה וביצע את המוטל עליו ללא ערעור וטרוניות. את אהבתו לחבריו השקיע במלאכת הבישול, כדי שיהיו שבעי רצון. יהודה דאג לחבריו מאוד וגם את מותו מצא בגלל דאגה לחייל טירון, שלא ידע מה לעשות בזמן הפגזה. יהודה, שאמר לו מה לעשות, לא הספיק למצוא מחסה לעצמו. ביום כ"ה בניסן תש"ל (1.5.1970) נפל טר"ש יהודה בקרב בגזרת התעלה והובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי במושב בן-זכאי. פינה לזכרו הוקמה בבית הספר "רבן גמליאל" ביבנה, שבו למד.

דילוג לתוכן