fbpx
אהרן, שלמה

אהרן, שלמה


בן ימימה ונתן, נולד בשנת 1922 בתימן ובשנת 1934, בהיותו בן 12, עלה לארץ. שלמה החל לעבוד בהיותו צעיר לימים והיה לבחור חסון וחזק, מוכשר לכל עבודה קשה כפועל ולכל שירות קשה כחייל. יחד עם אישתו התגורר בשכונת התקווה בתל-אביב. התגייס לשירות בחטיבת "עודד" ועימה לחם בחזית הצפון – באזור נצרת, בגבול הלבנון ומול הסורים בגיזרת משמר הירדן. במבצע "יואב" לפריצת הדרך לנגב הורדה חטיבתו לדרום. בליל 18-19 באוקטובר תקפה יחידתו את מוצבי המצרים ב"דרך בורמה המצרית", מדרום לכרתיה. ההתקפה לא עלתה יפה ובקרב זה נפל ביום ט"ז בתשרי תש"ט (19.10.1948). השאיר אחריו אישה – מרים. ביום י"ב בכסלו תשי"א (21.12.1950) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים.

כובד על ידי

דילוג לתוכן